Online zápis

Přesměrování na centrální zápisový server

Kritéria přijímání

Informace o kritériích přijímání žáků

Výsledky zápisu

Zhlédněte výsledky ukončeného zápisu (zatím nedostupné)

ZÁPIS

Vážení rodiče,

zápisy do naší školy budou probíhat prezenčně dne 9. dubna 2024 od 14:00 do 18:00 hodin.

JAK TEDY ZAPSAT VAŠE DÍTĚ K NÁM DO ŠKOLY?

V době od 25. března do 9. dubna 2024 bude aktivní elektronická registrace k zápisu, kde si můžete i zarezervovat čas prezenčního zápisu.

Pečlivě vyplňte veškeré požadované údaje (rodné číslo, kontakt) elektronické žádosti o přijetí Vašeho dítěte na TOMTO ODKAZU.

Na Vámi uvedený email přijde vyplněná žádost společně s registračním číslem Vašeho dítěte a dalšími informacemi pro Vás.

Žádost prosím vytiskněte, podepište a společně s rodným listem Vašeho dítěte a svým občanským průkazem přineste 9. dubna 2024, kdy bude probíhat zápis, na naši školu. Pokud máte problém s vytištěním žádosti, vytiskneme Vám ji na místě u zápisu.

Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) bude uveřejněn na úřední desce školy (u hlavního vchodu) a na webových stránkách školy nejpozději do 10. května 2024.

Upozorňujeme, že online systém slouží k usnadnění registrace a vyplnění formuláře. K zahájení správního řízení o přijetí dítěte do školy je potřeba doručit přihlášku do školy s podpisem zákonného zástupce. Pokud tak neučiníte, nebude zahájeno správní řízení a dítě nemůže být do první třídy přijato.

JAK ŽÁDAT O ODKLAD?

Postup je zcela stejný, jen v elektronické žádosti zaškrtnete – Budeme pro dítě žádat odklad.

K žádosti přiložte následující dokumenty:

Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučující posouzení odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

V měsíci červnu proběhne informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, kde Vám sdělíme veškeré potřebné informace. O termínu Vás budeme včas informovat.

V případě, že budete mít jakýkoliv problém se zápisem, neváhejte nás kontaktovat na emailu: zapis@zspremyslovcu.cz.

Vlastimil Hubert

ředitel ZŠ Přemyslovců