Veškeré informace k zápisu do první třídy naleznete v odkazu ZÁPIS v hlavním menu.