Včera se řady našich školáků rozrostly o žáky 1. ročníku.
Přejeme jim i rodičům úspěšné vykročení do důležité etapy života a paním učitelkám mnoho radosti a šťastných chvil ve třídách 1. A a 1. B. Vedení školy