PŘIHLÁŠKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY – PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

Vážení rodiče,
od pondělí 23. 8. 2021 můžete začít přihlašovat své děti do školní družiny. Jsou dvě možnosti:

1. osobně na vrátnici v hlavní budově školy denně od 8:00 – 15:30 hodin. Platba možná v hotovosti – 1.000 Kč na školní rok.

2. stáhnout si, vytisknout, vyplnit a podepsat přihlášku doma – ke stažení zde na webových stránkách školy. Vyplněnou přihlášku vhodit do schránky u hlavního vchodu a platbu za družinu 1.000 Kč převést na č. ú. 1020800309/0800. Do zprávy pro příjemce zapsat JMÉNO ŽÁKA a zkratku ŠD, příklad: Petr Novák, ŠD. Bez uvedeného jména není možné platbu identifikovat!!! VS a KS nevyplňujte. Místo ve školní družině máte REZERVOVANÉ do 5. 9. 2021. Pokud platba nedojde, přihláška žáka je neplatná.

Přihlášky bez platby 1.000 Kč na školní rok jsou neplatné. V případě potřeby ohledně plateb volejte paní účetní 415 67 22 13.

PŘIHLÁŠKY DO ŠKOLNÍ JÍDELNY

Z organizačních důvodů přijímáme přihlášky od čtvrtka 26. 8. 2021 v malé budově školní jídelny. Je potřeba vyplnit novou přihlášku na nový školní rok a zkontrolovat výši zůstatku. Upřednostňujeme platby přes účet – informace poskytne paní účetní školní jídelny při vyplňování přihlášky. Noví strávníci si zakoupí čip za 118 Kč. Telefon do školní jídelny 415 67 22 37.