Příjemce dotace: Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace

Název projektu: Společně se zlepšujeme III

Registrační číslo projektu:

Období realizace: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2023

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Z finančních prostředků v celkové výši 790.986,- Kč hradíme tyto aktivity:

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Kluby pro žáky ZŠ

Projektový den v ZŠ