Učebna přírodních věd

Učebna přírodních věd

Projekt Učebna přírodních věd Název projektu: Učebna přírodních věd Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013173 Cílem projektu je modernizace odborné učebny přírodních věd, která se týká stavebních úprav a pořízení vybavení. Dále bude zajištěna konektivita...
Technické kluby

Technické kluby

Projekt Technické kluby Technický klub Louny vznikl za podpory projektu “Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji“, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (CZ.02.3.68/0.0/19_078/0017377), který je financován z  Operačního...
Přírodou k poznání

Přírodou k poznání

Projekt Přírodou k poznání Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Ministerstvo životního prostředíwww.mzp.czStátní fond životního prostředí ČRwww.sfzp.cz Realizace projektu na...
Společně se zlepšujeme

Společně se zlepšujeme

Projekt Společně se zlepšujeme Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III. Z finančních prostředků v celkové výši 790.986,-...