Přihlášky na nový školní rok a placení obědů lze provést v kanceláři školní jídelny

od 24.8.2022 od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Důležité upozornění

Od 1.9.2022 dochází k navýšení cen obědů z důvodu růstu cen potravin a energií

a to následovně

6 -10 let 30,- Kč

11-14 let 33,- Kč

15-více let 35,- Kč

Je nutné upřednostnit platbu na účet školní jídelny č. ú. 35-1020800309/0800.

Strávník musí znát variabilní symbol, který mu přidělí účetní v kanceláři školní jídelny

při podpisu přihlášky.

Doporučené minimální měsíční zálohy

6 – 10 let 600,- Kč

11 – 14 let 660,- Kč

15 a více let 700,- Kč

Stravné hrazené převodem na účet plaťte do 20-ého dne v měsíci na měsíc následující.

Záleží ale na každém strávníkovi, jak chce platit, zda podle předepsaných

minimálních záloh, či si může vložit jakoukoliv částku na delší období.

Částka se vám bude ponižovat při přihlašování.

V měsíci červenci vám bude vrácen přeplatek na běžný účet.

Dokud nebude oběd zaplacen, strávník si oběd nepřihlásí.

Přihlašování i odhlašování obědů je povinností samotného strávníka.

Neznamená, když strávník má na kontě peníze, že oběd je automaticky přihlášen.

Zvlášť přelom měsíce si strávník hlídá přihlášení jídla sám.

Děkujeme za pochopení.

Školní jídelna