V pátek 8. září 2023 jsme absolvovali branný den, který jsme zahájili nácvikem opuštění budovy při vyhlášení mimořádné situace. Evakuaci jsme všichni zvládli na výbornou. Poté jsme absolvovali pohyb v terénu, kdy jsme se orientovali pomocí mapy a buzoly. Dále jsme si zopakovali základy první pomoci, pravidla silničního provozu a zásady ochrany životního prostředí.