Ve čtvrtek 21. 12. 2023 proběhly na naší škole vánoční dílny, kde žáci tvořili vánoční výrobky a dekorace.

V pátek 22. 12. 2023 jsme zakončili rok 2023 vánoční besídkou. Za zpěvu koled jsme si rozdali vánoční dárky a připomněli si vánoční tradice. Do nového roku všem přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.