Branný den

V pátek 8. září proběhl na naší škole branný den. Během projektového dne si žáci nacvičili opuštění budovy při vyhlášení mimořádné situace, zásady první pomoci, orientaci v terénu pomocí mapy a buzoly. Při pohybu v terénu si žáci uvědomili vztah člověka k přírodě a zopakovali si zásady ochrany životního prostředí.