Branný den

V rámci branného dne jsme se vydali pěšky do tolib, kde jsme navštívili zbrojnici dobrovolných hasičů. Prohlédli jsme si vybave sahového vozidla a prakticky jsme si vyzkoušeli připojovaní hasičských proudnic. Dále jsme se seznámili s chováním za mimořádch událos a zopakovali si základy první pomoci a orientaci v terénu.