Letošní branný den začal cvičnou evakuací školy. Celá škola se zvládla evakuovat pod 4 minuty…skvělá práce smile Součástí branného dne byla i 5 km trasa po Lounech zakončená stanovišti, která se soustředila na zdravovědu, tísňovou linku, integrovaný záchranný systém, dopravní výchovu… Tečku za branným dnem udělal náš spolužák Tobík, který přinesl plynovou masku a předal nám o ní spoustu zajímavých informací.