Dnes žáci obdrželi pololetní vysvědčení školního roku. Společně s vysvědčením jsme si zhodnotili pololetí, zapsali sebehodnocení do žákovských deníků. Nastínili jsme si, co nás bude čekat během zbytku školního roku. Za snahu a píli nechyběla malá sladká odměna. Rodičům děkujeme za pozornosti a dárečky.