Celý měsíc březen probíhal ve znamení knih. Konala se celoškolní literární soutěž, knihy jsme   zobrazili  v hodinách výtvarné výchovy. Žáci svým spolužákům referovali o přečtených a oblíbených knihách. Ve třídě jsme měli malou výstavku právě přečtených knih. Dne 27.4. jsme všechny aktivity shrnuli do lapbooku zaměřeného na právě uplynulé období.