Matematika + Český jazyk + Anglický jazyk + hudební výchova + závěrečné zhodnocení týdenního vzdělávacího projektu  z pohledu učitele a žáků