V rámci celoškolního Multikulturního týdne jsme se pomyslně přemístili do krásné krajiny Skotska, země kamenných hradů, jezer, vřesů a bohaté historie. Z donesených materiálů, které vytvořily přehlednou výstavku, jsme čerpali celý týden informace a využili je ve všech vzdělávacích předmětech, včetně výtvarné výchovy. Vyvrcholením týdne dne 29. 9. 23 byla celoškolní prezentace evropských zemí, které nám zprostředkovaly ročníky II. stupně. Naše třída se zúčastnila prezentací: Anglie v podání 9. B, 8. A nám představila Estonsko a se 7. A jsme zavítali do Holandska. Děkujeme!