Dne 8. září proběhl Branný den, nacvičovali jsme rychlé opuštění budovy. Naším dalším cílem byl pohyb v terénu, směr Lužerady. Během přesunu jsme procvičovali pravidla silničního provozu, hod míčkem na cíl a transport raněného. Zároveň jsme si připomněli důležitá telefonní čísla. Žáci se vzájemně podporovali při plnění jednotlivých úkolů. Během cesty sledovali proměny krajiny, porovnávali je.