V pátek 8.9. v naší škole probíhal branný den. Jeho cílem bylo seznámit žáky s významem záchranného systému a s důležitými telefonními čísly. Během 1. vyučovací hodiny došlo k nácviku opuštění budovy školy dle evakuačního plánu. Po rychlé a úspěšné evakuaci školy jsme se vydali procházkou k vodárenské věži. Po cestě jsme si upevnili základní pravidla silničního provozu. Branný den jsme zakončili nácvikem transportu raněné osoby za pomocí tzv. stoličky. Můžeme tedy říci, že jsme připraveni pomoci člověku v nouzi.