Dne 8. 9. proběhl na naší škole branný den. Den jsme zahájili cvičnou evakuací, kdy se všichni žáci školy zvládli shromáždit na školním hřišti během 4 minut. Poté jsme vyrazili do terénu směr lounská vodárna. Cestou jsme si všímali dopravního značení a dodržovali pravidla silničního provozu. Na vyhlídce u vodárny jsme si dali svačinu, zopakovali jsme si čísla na tísňové linky a procvičili zdravovědu. Na zpáteční cestě jsme ještě stihli ochutnávku lounského pramene. Můžeme se pochválit, že všechny cíle branného dne byly splněny!