Naše hodina prvouky a pracovní výchovy – téma „LIDSKÉ TĚLO“

Žáci byli rozděleni do dvou skupin,  spolupracovali v týmu a vyhledávali v encyklopedii.

První skupina se zaměřila na tělo a jeho vnitřní orgány. Žáci obkreslili jednoho člena týmu a společně přiřazovali a pojmenovávali jednotlivé orgány těla.  Druhá skupina připravovala kosterní soustavu, společně vystříhali a sestavili kostru člověka. Po dokončení plakátů svá díla prezentovali ostatním.  Naším dalším cílem bude  zdraví a zdravá výživa.