V pátek 8.9. se naše třída zúčastnila Branného cvičení, během kterého jsme si vyzkoušeli rychlé opuštění budovy. Zároveň jsme si připomněli důležitá telefonní čísla a vyzkoušeli si první pomoc. Naším dalším společným cílem bylo seznámení se s budovou školy, kde jsme měli možnost nahlédnout do odborných učeben a tříd ostatních žáků naší školy.